Derek Prince Ministries Česká Republika

Přejít na obsah

Hlavní nabídka

Knihy

E-shop
Bohu na tobě záleží
Bohu na tobě záleží
Kniha je o:
Objevování tvé skutečné hodnoty a identity v Božích očích.

"Žijeme v době, kdy je velmi jednoduché minout naše poslání. Moc často se porovnáváme se standarty naší doby, občas i bez vlastního vědomí. Kdybychom mohli vůbec pochopit, jak moc pro Boha znamenáme, mohli bychom se dívat na svět kolem nás - a věčnost samotnou - z úplně nového pohledu."
159 Kč Přidat
Dvě sklizně
Dvě sklizně
1. kapitola - Voda pro sklizeň (Důležitost sklizně, Období dešťů)

2. kapitola - Déšť Ducha svatého

3. kapitola - Déšť padá kvůli sklizni (Ustanovené časy)

4. kapitola - Duch na každém těle (Déšť obnovení, Úplné vylití, Každé tělo)

5. kapitola - Sklizeň na konci věků (Tři události)

6. kapitola - Nutnost vize (Vize sklizně, Máte vizi?)

7. kapitola - Nedělat nic (Investujte svůj talent, Nebuďte odmítnuti)

8. kapitola - Sklizeň soudu (Skryté věci, Sklizeň milosti, Druhá sklizeň, Přicházející soud)

9. kapitola - Bílý kůň evangelia (Milost, pak soud, Naléhavost hodiny)

10. kapitola - Před soudy
59 Kč Přidat
Moc vyhlašování
Moc vyhlašování
Vyhlašováním Božího slova se uvolňuje veliká moc. Mnozí křesťané si ani neuvědomují, jak úžasné možnosti se jim tím nabízejí. Moc Božího slova ovlivňuje naprosto všechno. Od osobních potřeb až po mezinárodní krize. Bez ohledu na to, čím zrovna v životě procházíme, naučíme-li se vyhlašovat Boží slovo za jakýchkoli okolností, uvolní se tím Boží tvořivá a proměňující moc. Každý věřící má nejen právo, ale i zodpovědnost za vyhlašování Božího slova.
79 Kč Přidat
Povoláni dobývat
Povoláni dobývat
Obsah knihy:

Je čas přijmout vaše osobní povolání.
• Toužíte znát práci, místo, vztahy a službu, kterou pro vás Bůh připravil?
• Toužíte vstoupit do toho zvláštního místa zaopatření, zodpovědnosti a výsady,
vytvořeného jen pro vás – v tomto životě a na věčnost?
• Jste ochotní odpovědět na Jeho volání?
Pak jste připraveni objevit své povolání. Není to složité a je to nesmírně praktické.
Se svojí vřelostí a nadčasovou moudrostí vám milovaný učitel Bible,

Derek Prince, pomůže:
• naučit se rozpoznat vaše obdarování
• odkrýt sedm kroků k tomu, abyste nalezli své místo ve službě Bohu
• růst ve vaší schopnosti slyšet hlas Ducha Svatého
• objevit největší překážky v naplňování vašeho povolání

Moci pekla se vás snaží zastavit, ale Ježíš vás chce přivést na místo nesmírné zodpovědnosti
a pocty ve svém Království. Tím, jak budete sjednocováni s úkolem,
který pro vás má, budete v těchto posledních dnech moci čelit svému povolání
s jistotou a odvahou, která pochází z toho, že jste Povoláni dobývat.
Vzali jste tuto knihu do rukou, protože jste v sobě pocítili touhu žít život nadpřirozené
důležitosti. Nemohu si představit nikoho lepšího, kdo by vás na této cestě
mohl provázet, než je Derek Prince.
Pastor Kirbyjon Caldwell, Windsdor Village Methodist Church, Houston
189 Kč Přidat
Kdo se stará o sirotky
Kdo se stará o sirotky
Většina z nás si neuvědomuje vášeň, se kterou Bůh pečuje o opuštěné. Lidé, jejichž osud je jednoznačně šťastný a dobrý, jsou v této generaci v menšině. S většinou se zachází nespravedlivě a nefér. A právě o ně se Bůh stará. Ty miluje. Chce jim pomoci a zároveň je velmi, velmi rozzloben na ty, kdo je nechávají na pospas jejich osudu.
ětšina z nás si neuvědomuje vášeň, se kterou Bůh pečuje o opuštěné. Lidé, jejichž osud je jednoznačně šťastný a dobrý, jsou v této generaci v menšině. S většinou se zachází nespravedlivě a nefér. A právě o ně se Bůh stará. Ty miluje. Chce jim pomoci a zároveň je velmi, velmi rozzloben na ty, kdo je nechávají na pospas jejich osudu.
59 Kč Přidat
Manželé a otcové
Manželé a otcové
Co to znamená být úspěšným manželem a otcem? Uznávaný autor v knize vysvětluje životní přístup, podle něhož vše má svůj smysl. Právě díky tomuto pohledu si získal mezinárodní pověst výborného kazatele a učitele. Bohatý biblický výklad tématu, který dnešní duchovně zmatená kultura zoufale potřebuje.
145 Kč Přidat
Modlitby za vládu
Modlitby za vládu
Modlitba za vládu je inspirována tímto veršem. Pokud církev splní jmenované čtyři podmínky, Bůh uzdraví jejich zemi. Jak tohoto uzdravení dosáhneme? Modlitbou! Bůh zamýšlí, aby církev byla vycvičená v prosazování rozhodujícího vlivu na národy. Za koho se budeme modlit? Za vládu! V 1Tm 2,2 čteme příkaz k modlitbám „za vládce a za všechny, kteří mají v rukou moc.“ Nyní je čas naplnit tento příkaz.
49 Kč Přidat
Proměna života duchovní mocí
Proměna života duchovní mocí

Obsah:

>> Božská výměna

>> Jak přejít od prokletí k požehnání

Realita požehnání a prokletí
Jak Bůh proměnil mé smýšlení
Jak požehnání a prokletí působí v našich životech
Proklínání ze strany autorit
Prokletí, jež na sebe můžeme sami uvalit
Sedm příznaků prokletí
Jak být osvobozen
Božská výměna
Sedm kroků k osvobození
Ze stínu do světla

>> Duch Svatý v tobě

Před Letnicemi
Duch Svatý v Ježíšově životě
Co se stalo na Letnice
Pomocník, který přebývá v nás
Zjevení Božího slova
Pozvednutí na nadpřirozenou rovinu
Pomoc v modlitbě
Život a zdraví pro naše tělo
Vylití Boží lásky
Jak se otevřít Duchu Svatému

a další materiály
295 Kč Přidat
SPRAVEDLIVÝ BUDE ŽÍT VÍROU
SPRAVEDLIVÝ BUDE ŽÍT VÍROU
Tato kniha ukazuje, co je Biblická
víra, jak vzniká a roste a jak může
způsobit převrat v našem životě,
když uplatníme nárok na její zaslíbení a její moc.
Víra se váže ke dvěma věčným
realitám: k Bohu a Jeho slovu.
Jakým způsobem tedy žije vírou
člověk, který je Bohem prohlášený za spravedlivého?
A5 zmenšená, 160 stran, paperback
179 Kč Přidat
Vyjimečná láska
Vyjimečná láska
Pravá Boží přirozenost je láska. Bůh je mnohem větší a úžasnější, než si vůbec dokážeme představit a totéž platí o jeho lásce. Naše lidská láska je často malicherná, žádostivá a soběstředná. Ale Boží láska je nekonečná, bez hranic, je výjimečná.
39 Kč Přidat
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky